Санітарна оборона

Відео: Пункт санітарної обробки (вчення)

САНІТАРНА ОБОРОНА, система заходів з охорони здоров`я цивільного населення і армії, що має своїм призначенням забезпечити сан. благополуччя всередині | країни л в тилу військ на випадок війни і під час військових дій. В СРСР загальне керівництво Со. країни здійснюється СТО (Радою праці та оборони), Революційним військовою радою Союзу РСР, через Військово-санітарне управління РККА. Безпосереднє здійснення заходів щодо С. о. на місцях лежить на органах народних комісаріатів охорони здоров`я союзних республік. Завдання З. дозволяються в двох основних напрямках: 1) підготовка в мирний час того мінімуму засобів, к-рий забезпечував би розгортання сан. установ, до масштабів, що викликаються потребами війни-2) здійснення особливих заходів по сан. забезпечення мобілізації, пересування військ по шляхах сполучення, по сан. евакуації, по лікуванню б-них і уражених в бою, по сан. захисту і мед. допомоги населенню при нападах противника на тили, по мед.-сан. обслуговування полонених і біженців і т. д. до моменту демобілізації арміі.-В справі С. о. СРСР видну роль грає пролетарська громадськість в особі союзних товариств Червоного хреста і Червоного півмісяця на чолі з Виконавчим Комітетом Союзу цих товариств, що сприяють підвищенню загальносанітарного благополуччя в країні, які готують сан. кадри, провідних сан. пропаганду і накопичують нек-риє матеріальні ресурси. Особливе значення для С. о. країни має науково-дослідна робота, яка має оборонні цілі. Якщо розвиток військового мистецтва зумовлюється зростанням військової техніки і змінами в людському матеріалі (Енгельс), то досягнення мед. науки мають вирішальний вплив на успіх організації Co., яскравим прикладом чого є відкриття в області мікробіології і серологіі, різко підвищили ефективність протиепідемічної боротьби у воєнний час. За Манну (Mann), сучасні війни багатомільйонних армій стали можливі й мислимі зокрема завдяки придбанню знань в області боротьби з гострими інфекціями, від яких брало свого часу гинули не тільки армії, але вимирало населення цілих міст і областей. Одним з актуальних питань на сучасному етапі в справі організації Со. населення є мед. допомога в системі ППО (див. Протиповітряна оборона). Однак все питання санітарної оборони в умовах радянської системи народного господарства вирішуються незрівнянно повніше і глибше, ніж це може бути в державах капіталістичного світу. Літ .: Баранов М., Охорона здоров`я армії і населення у воєнний час, М.-Л., 1929 о н ж е, Пристрій збройних сил СРСР і завдання охорони здоров`я в сучасній війні, М.-Л., 1931 він же, Оборона СРСР і охорону здоров`я, М., 1933 Військово-санітарне управління Робітничо-Селянської Червоної Армії і Флоту, Головне управління РККА, М., 1928 Оборона СРСР і охорону здоров`я, М., 1933 Правила по санітарній охороні кордонів СРСР, М.-Л. , 1932- Bouloumie, La sante et la guerre, P., 1922. Періодичні ізданія.-Військово-медичний журнал, СПБ, 1823-1917, потім знову Л.-М., з 1930 Військово-санітарне справу, СПБ, з 1 881-91, потім М., з 1929 Військово-санітарний збірник, Москва, 1924 1928- За санітарну оборону, Москва, 19 30 (масовий журнал). Б. Леонардо.
Поділися в соц. мережах:
По темі: