Санітарія

Відео: Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни (частина-1)

САНИТАРИЯ. Під цим терміном в наст. час об`єднують велику область практичного застосування до життя відповідних вимог гігієни, спрямованих до оздоровлення як окремої людини, так і цілого суспільного колективу (див. Гігієна). Наука гігієна, розробляючи теоретичні обґрунтування своїх вимог і створюючи свої гіг. норми і пропозиції, прагне надати цим останнім своє конкретне вираження у вигляді ряду практичних кроків. Сюди відносяться: а) санітарне законодавство, яке опрацьовує гіг. вимоги і норми у вигляді закону, обов`язкового для виконання під загрозою певних каральних санкцій- б) сан. заходи технічного та іншого матеріального характеру з обслуговування населення Відповідною сан. допомогою (пристрій водопостачання, комунальної очищення, загального благоустрою населених місць, споруди здорових жител та інших будівель і споруд громадського характеру, банно-пральне уст-ну справу і ін.) - в) сан. нагляд, т. е. організація такої системи постійного контролю за виконанням як загальних правил гігієни, так і сан. законодавства, к-рий б дав найбільшу ефективність в цій області-г) сан. просвіта. Для проведення всіх зазначених практичних завдань (сан. Законодавство, сан. Заходу, сан. Нагляд і сан. Просвіта) створюються, свої особливі органи (сан. Органи), що відповідають за це як в масштабі окремого підприємства, окремої території або окремої галузі санітарної справи , так і в залежності від необхідної їх санітарної кваліфікації (санітарний лікар підприємства, дільничний сан. лікар, районний та обласний сан. лікар, сан. лікар по харчовій, жи-лово-сан. та ін. областям сан. нагляду, помічник сан. лікаря, сан.- інспектор і інший сан. персонал). До сан. установам відносять ряд тих допоміжних установок, де за допомогою необхідного обладнання апаратурою, приладами та інструментарієм проводяться відповідні сан. дослідження і аналізи або виявляється потрібна сан. допомога (сан. лабораторії і інститути, сан. станції, дезінфекційні установи, ізоляційні, пропускні і прищепні пункти, будинки сан. освіти та ін.). У більш широкому сенсі термін сан. установи відноситься також і до деяких підприємствах суспільно-комунального характеру (лазні, купальні, пральні, перукарні, різні очисні споруди, громадські вбиральні, асенізаційні установки і прилади). Під сан. обстеженням розуміють зазвичай різного типу опису і вивчення того чи іншого об`єкта або факту для цілей його сан. оцінки та вироблення необхідних сан. заходів (сан.-статистичні, сан. - топографічні, епідеміологічні, сан.-технічні та ін. обстеження). Короткий констатування того чи іншого сан. факту (позитивного або негативного характеру), викладене у вигляді протоколу або іншого офіційного документа, має своє найменування-сан. огляд або сан. акт. Під сан. аналізом розуміють лабораторне обстеження тих чи інших об`єктів хімічними, бактеріологічними та Іншими методами для цілей їх сан. оцінки. Такі сан. аналізи питних і стічних вод, ґрунту, предметів побуту, харчових продуктів і ін. А. Сисин.
Поділися в соц. мережах:
По темі: