Цестоди

Відео: Унікальний вебінар Фролова Ю. А. - "Паразити - Гельмінти - Черви всередині нас". Від 13 травня 14г

цестодами, або стрічкові черв`яки, Cestoda Ge-genbaur, 1859 (син. Cestoidea Paid., 1808, Ces-todes Burmeister, 1837 Cysticerci Zeder, 1800, Taeniada Nicholson, 1887), складають клас з типу плоских хробаків (Platodes Leuck. 1854) і є без жодного винятку паразитичними організмамі.-А н атом-морфологи-чна характеристика. Більшість Ц. має лентовидное тіло, т. Н. стробілов, що складається з головки - сколекса, нерасчленім-ної шийки і з більшого або меншого числа окремих члеників-проглоттид (від одного до декількох тисяч). Розмір стрічкових черв`яків коливається в дуже широких межах: від часток міліметра до 10 м и більше. Сколекс служить органом, за допомогою к-якого паразит фіксується до тканин господаря-відповідно цієї функції сколекс озброєний спеціальними елементами: гаками, прісасивательнимі органами. Останні представлені у вигляді напівкруглих присосок (acetabula), чи які заміняли їх ботрідій (bothridia), що є б. або м. плоскими, подовжено-овальними складчастими елементами, які сидять безпосередньо на сколексе або з`єднаними з ним за допомогою стебельчатой ніжки, або нарешті у вигляді прісасивательнимі ямок-ботрій (bothria). У багатьох Ц. на сколексе є хитнув гаки, нерідко розташовані на спеціальному хоботке (rostellum) сколекса. Позаду сколекса тіло Ц. зазвичай трохи звужується, утворюючи шийку, к-раю виконує наступну физиол. роль: від неї відбувається наростання члеників, так що наймолодший членик завжди буде у шийки, а старі членики все відсуваються назад і останній членик завжди буде найстарішим. Такий процес зростання стрічкових черв`яків називається стробіляціей. Форма проглоттид буває різна в залежності не тільки від виду хробака, а й віку членика (найчастіше чотирикутна, трохи витягнута в поздовжньому або поперечному напрямку). Прог-лоттіди заповнені гл. обр. статевими елементами, причому кожен членик містить в собі самостійну систему органів, що розвиваються в відомої послідовності: спочатку б. ч. з`являються органи чоловічого статевого апарату, потім закладаються жіночі статеві органи. Т. о. цестоди є гермафродитом. Виняток становить єдиний рід Dioicocoestus, що є роздільностатеві організмом. У членика, яке сягнуло гермафродитного стадія, в процесі подальшого зростання починають зазнавати редукції насамперед чоловічі статеві елементи-семеннікі- потім поступово зникають і жіночі статеві органи, за винятком матки, к-раю, заповнюючи яйцями, все збільшується в об`ємі і займає зазвичай майже все внутрішній простір членика. Таким чином самі задні, зрілі членики стробіли є жіночими, що складаються з матки, що містить яйця. Тіло Ц. покрито кутикулою, під к-рій закладені тонкі м`язи, а проміжки між органами статевої системи заповнені т. Н. паренхімою. Нервова система складається з центрального нервового вузла, закладеного в сколексе, і відходять від вузла поздовжніх стовбурів, к-які проходять через всю стрічку паразита і з`єднується ються між собою поперечними гілками. Система виділення по типу трематод. .Піщеварітельной Системи у стрічкових черв`яків немає: вони харчуються харчовими масами свого господаря, всмоктуючи їх всією поверхнею тіла.

Малюнок 1. Цестоди загону Tetraphyllidea: а-сколекс

Відео: Плоскі черви 3

представника роду Acanthobothrram- б-Герма- фродітний членик Acanthobothrium ijimai. (За Фурману, 1931.) Статева система Ц. розвинена дуже пишно, заповнює майже весь членик і побудована в основному як у трематод. Специфічною особливістю Ц. є наявність в системі жіночих органів вагіни. Вона являє собою м`язовий канал, к-рий розташовується зазвичай поряд з сім`явиносних протокою, відкриваючись

а

Відео: Phylum Platyhelminthes-Class Cestoda "The Tapeworm"

Малюнок 2. Цестоди загону Diphyllidea: а-сколекс Echinobothrium affine з шийкою, збройної рядами Т-образних крючьев- б-Гермафродитний членик того ж виду. (За Фурману, 1931.) поряд з чоловічим статевим отвором. Інший ,. внутрішній кінець вагіни з`єднується з яйцеводом- в цій частині канал вагіни зазвичай має розширення, до-рої називається семяприемник, де зберігаються сперматозоїди, які проникли в вагіну під час злягання Ц. До це- му ж місцю підходить вивідний канал желточ-ників і протоки залоз тільця Меліса. Місце це, як і у трематод, називається оотипом. Тут-то і відбувається запліднення яєць, тут же j? "Efts *,, °, * І1йк

про б

Малюнок 3. Цестоди загону Tetrarhynchidea: а-ско-лекс представника роду Tetrarhyncbus з чотирма втяжной хоботкамі- б-будова гермафродит-ного членика того ж паразита. (За Фурману, 1931.) яйця забезпечуються жовткових матеріалом, необхідним для харчування зародка, покриваються оболонкою і просуваються в матку, - особливий орган, в к-ром яйця і зберігаються до того моменту, коли вони будуть винесені на зовнішнє середовище для подальшого розвитку зародків в тілі проміжного хазяїна. Матка у Ц. добудована різному. Існує особлива група

Малюнок 4. Цестоди загону лентецов-Psendophylli-dea: a-сколекс представника роду Diphylloboth-rium- б-гермафродітпий членик того ж паразита. (За Фурману, 1931.)

Ц., лентеци, у яких брало матка влаштована в формі петлистую каналу і має отвір для виходу яєць, т. Е. Матка відкрита. У цих випадках зрілі яйця виходять з матки в кишечник хазяїна і з випорожненнями виділяються назовні. У більшості ж Ц., що паразитують у людини (ціп`як), матка має форму сліпого мішка, без вьшодного отвори, т. Е. Матка

замкнута, завдяки чому яйця цих паразитів з випорожненнями не виділяються в кишечник хазяїна, а виходять назовні шляхом відриву, від стробіли зрілих члеників. В результаті у лентецов є три статевих отвори: одне чоловіче і два жіночих-вагіни і матки-у ціп`як два: чоловіче і жіноче-вагіни. Існують в природі і такі стрічкові черв`яки, у яких брало в кожному членику по два асортименту статевої системи, причому подвоюватися можуть або всі статеві залози, крім матки, або подвоюється разом з усіма залозами і матка.- Яйця Ц. мають різноманітне будова. У найбільш примітивних груп, одночленістих Ц. (Cestodaria), яйця побудовані так само, як у трематод, з тією різницею, що полягає в яйцях (або розвивається в них) личинка забезпечена 10 гаками і носить назву ліксфори. Яйця вищих Ц. (ціп`як) мають нежнуюнаружную ^ aesH ^ / fSflBafcft оболонку, забезпечену іноді філаментамі- всередині цієї оболонки полягає зародок, т. Н. онкосфера, оточена особливою ем-_ тт Ятлт ^ тта ТТГ.ГТЛ » пйп Мал- 5- Цестоди загону ціп`як ОріональНОІ ТОВ-Cyclophyllidea: а-сколекс Dipy-оболонки. Онкосфе- lidium caninum- б -гермафро-ра являє дитно членик того ж паразита собойшаровід- (За СкР *бін*Робочі^ ЬЦУ »1929.) ної або овальної форми зародок, забезпечений трьома парами гаків. У лентецов яйця схожі з такими трематод, але зародок, що розвивається в них, має також три пари гаків. Систематика цестод.Ц. прийнято розділяти на 6 загонів (рис. 1-5): 1) Cestodaria- стробила з одного членика з одинарним статевим апаратом. Зародок типу лікофори з 10 гаками. 2) Diphyllidea-многочленистого Ц. сколекс забезпечений 2 ботрідіямі і довгою шиєю, обсаджений численними Т-образними гаками. Матка замкнута. Циррус і вагіна відкриваються вентрально. 3) Tetrarhynchidea- многочленистого Ц. зі сколексом, забезпеченим 2-4 ботрідіямі і 4 втяжной, що були засаджені гаками хоботками. Матка замкнута або відкривається вентрально. 4) Tetraphyllidea- многочленистого Ц. зі сколексом, забезпеченим: 4 ботрідіямі або круглими присосками. Матка замкнута. Желточники-уздовж бічних країв проглоттид. 5) Pseudophyllidea-см. Лентеци. 6) Cyclophyllidea-см. Ціп`яки.-Біол. цикл Ц. відбувається шляхом зміни господарів, причому у частини Ц. має місце зміна двох хазяїв (ціп`як), у інших же (лентеци) беруть участь три господаря. Дефінітивного господарями Ц. (за поодинокими винятками) служать хребетні, проміжними-найрізноманітніші тварини, в тому числі і членистоногі, а додатковими-різні хребетні (риби, амфібії, рептилії, ссавці, птахи). Локалізуються половозрелиеЦ. переважно в просвіті кишечника, рідше в черевній порожнині і в печінці. Відносно господарів статевозрілі Ц. досить стенадаптівни, вражаючи лише близькі види тварин, але є винятки, напр. JDipylidium caninum L. (Див.) І-ін. У личинковому стадії Ц. здебільшого менш специфічні щодо господарів- так напр ..

43 Г. Taenia solium, к-раю в статевозрілому стадії заражає тільки людини, в личинковому стадії може мешкати у представників різних загонів ссавців або Echinococcus gra-milosus, стробила догрого може жити тільки у м`ясоїдних, а личинки-у величезного числа видів ссавців. Типи будови л і ч pi н о к ц е с т о д. Розрізняють декілька основних форм личинок Д., мають б. ч. характер пухирів, наповнених рідиною. Стінка міхура зазвичай складається з двох шарів-зовнішнього і внутрішнього. На внутрішній стінці бульбашок формуються сколекси майбутніх паразитів. 1) Пузир, в к-ром формується тільки один сколекс, називається цистицерками (Див.). 2) Є види Ц., личинки яких брало теж являють собою бульбашки, причому на внутрішній оболонці міхура формується безліч (десятки, навіть сотні) сколексов. Такий тип личинок носить назву ценуруса і викликає інвазію, саме -ценуроз (Див.). 3) Найбільш слояшим міхуром є личинка, що носить назву ехінокок (Див.). 4) Якщо личинка не має характеру міхура, а складається з передньої роздутою частини і задньої, що має вигляд хвостового придатка, в к-ром розташовуються ембріональні крю-Чечко, то така личинка іменується цістіцер-коідом. Такий тип личинки характерний для Hymenolepis тато (див. Hymenolepis) і Dipyli-dium caninum L. (Див.). 5) Плероцеркоідомназивают личинку лентецов, що локалізуються в тілі додаткового хазяїна й складається з невеликої нерасчлененной стробіли з Ботру-днями на головному кінці. Філогенез ц е с т о д. Існуюче раніше припущення про проісхоладеніі Ц. від трематод не підтримує новітніми авторами. Треба думати, що Ц., як і трематоди, походять від турбеллярий Rhabdocoeloinei, зокрема від паразитичних Anoplodiidae. Фурман вважає, що найбільш примітивною групою Ц. є Tetraphyllidea, що паразитують в найбільш древршх хребетних хрящових риб (Selachii) - від Tetraphyllidea відбулися, з одного боку, Tetrarhynchidea (паразити гл. Обр. Хрящових риб) і Pseudo-phyllidea (паразити морських костистих риб - Teleostei, прісноводних риб і наземних хребетних) - з іншого боку, Tetraphyllidea дали початок (через се. Proteocephalidae) загону Cyclophyllidea, паразитам гл. обр. вищих тварин-птахів і ссавців, включаючи людину. Літ .: РасвскаяЗ., Цестодологія, М., 1931 Скрябін К. і Шульц Р., Гсльмінтози людини, ч. 1, М.-Л., 1929 В г aun M., Cestodes (Klassen und Ordnun-gen des Tierreiches, hrsg . v. H. Bronn, B. IV, Abt. 1, В., 1894-1900) - Fubrmann 0., Cestoidea (Eine Natur-geschichte der Stararae des Tierreiches, hrsg. v. T. Krum-bach, B. II, Berlin-Lpz., 1931) - Lu he M., Cestodes (Die Siisswasserfauna Deutschlands, hrsg. v. M. Brauer, Jena, 1910) - Stiles Ch. a. H assail A., Cestoda and Cestodaria, Index-Catalogue of medical and veterinary Zoology, Washington, 1912. К. Скрябін.
Поділися в соц. мережах:

По темі: