Санітарний нагляд

Відео: CTV.BY: Новини 24 години 18 вересня 2012 у 16.30

САНІТАРНИЙ НАГЛЯД, одна з основних форм практичної діяльності сан. органів. Підтримка певного сан. рівня життя тих чи інших груп населення і його поступове поліпшення, з одного боку, і захист від шкідливих моментів, з іншого боку, вимагають постійного і неослабного спостереження відповідних сан. органів. Сан. рівень життя населення залежить не тільки від загальної культури і загальних культурних навичок і звичок людини, а й від проведення цілого ряду заходів громадського масового характеру, що не залежать від волі і сил кожного окремого індивідуума. Разом з тим необхідний ефект у підтримці і поліпшенні сан. рівня залежить також і від повсюдності і одночасності здійснення відповідного С. н., проведеного одноманітно і за загальними санітарним нормам. Т. о. сан. нагляд є перш за все основне завдання тих практичних сан. працівників, к-які входять до складу сан. органів, а потім це є також і додаткова функція багатьох інших працівників мед. справи (лікарі, здоровпункти та ін.) і загальноадміністративної персоналу (міліція, зав. х-вом, коменданти гуртожитків, педагогічні кадри). С. н. зазвичай розпадається за своїми завданнями на два основних види: а) попереджувальний С. н. і б) поточний С. н. В системі сан. обслуговування населення та населених пунктів обидва ці види З н. займають важливе місце, взаємно доповнюючи один одного. Під попередьте л ь н и м С. н. розуміють обов`язкове, засноване на певних вимогах закону участь сан. органів в розгляді, оцінці і затвердження проектів і визискування всіх б. або м. великих об`єктів будівництва та благоустрою. Під поточним С. і. розуміють звичайний повсякденний контроль за сан. станом тих же об`єктів вже в періоді їх експлуатації, т. е. З н. за змістом в порядку і чистоті цих споруд, підприємств і установок відповідно до вимог гігієни і сан. правил, а також за певними групами населення. Таке розуміння двох основних видів С. н., Попереджувального і поточного, встановлено практикою сан. органів-сама ж термінологія цих видів С. н. відображена і в республіканських законах «Про санітарні органах» (по РРФСР постанова РНК від 8 / Х 1927 г.). Зазначений декрет РНК РРФСР в п. 1 так формулює завдання і форми С і .: п. 1. «З метою повсюдного проведення заходів з охорони життя і здоров`я трудящих і щодо попередження та усунення Сан. невпорядкування населених місць, а також для організації боротьби із заразними соц. і проф. захворюваннями, -Встановити обов`язковий постійний попереджувальний і поточний С н. ». У тому ж положенні про санітарних органах республіки РРФСР-в одній з наступних статей його (ст. 18) -Дає і б. або м. загальний перелік самих об`єктів, що підлягають поточному та попереджувальному С. н .: п. 18. «Поточного і попереджувальному сан. нагляду сан. органів, зазначених у ст. 5 наст. положення, підлягають: а) всі джерела водопостачання і водні споруди з їх очисними установками (водопроводи, фільтри, колодязі, обводнітельние і осушувальні споруди і т. п.) - б) споруди, установки і заходи по збиранню, видаленню і знешкодженню нечистот і покидьків (поля зрошення, біологічні фільтри, сміттєспалювальні печі, асенізаційні обози, крематорії, кладовища і т. п.) - в) споруди і заходи з благоустрою населених місць (планування, забудова, замощення, деревна насадження і т. п.) - г) житла, общежіт ия, місця тимчасового перебування і нічлігу, місця громадського користування і масового скупчення населення (готелі, постоялі двори, театри, кінематографи і т. п.) і місця сан. обслуговування населення (лазні, пральні, перукарні і т. п.) - д) місця-виготовлення, зберігання, споживання і продажу їстівних продуктів і напоїв (ринки, базари, склади, холодильники, хлібопекарні, ресторани, їдальні, магазини, лавки) і інші установи та заклади громадського харчування (харчової промисловості та торгівлі) - е) місця спеціального призначення (місця ув`язнення, казарми і т. п.) за погодженням з органами, які відають даними установами, будинками або місцями- ж) лікувально-санаторні та курортні установи , санаторії, будинки відпочинку, до урорти і т. п з) освітні установи (дитячі будинки, школи, школи фабрично-заводського учнівства, вищі навчальні заклади, бібліотеки, клуби і ін.) - і) фабрики, заводи та інші виробничі підприємства як з точки зору загального благоустрою і попередження несприятливого впливу їх на навколишнє населення місця, зокрема забруднення ними повітря, води і ґрунту, так і з точки вивчення проф. захворювань і впливу праці та обстановки на здоров`я робітників, з метою вишукування найкращих заходів боротьби з проф. захворюваністю ».- У новому проекті Санітарного кодексу, розробленого нині НКЗдр. РРФСР (1932-33 рр.), Ця стаття розширена і введені додаткові об`єкти, що підлягають С. н., А саме: «а) машинно-тракторні станції, радгоспи та інші підприємства соціалістичного сектора сільського господарства-б) пристані, вокзали, летовища , пасажирські, службові та чергові приміщення транспорту, транспортні майстерні і депо, рухомий склад ..., а також і будівлі, пристосування і споруди в смузі отвода- в) місця виробництва і постачання населення предметами особистої гігієни, побуту і широкого споживання ». Крім всіх зазначених вище об`єктів, ця ж форма сан. роботи встановлюється і по відношенню: а) людських контингенті в, за характером своєї діяльності, обстановці їх роботи або рівню їх сан. стану вимагають прийняття особливих санітарних заходів і підлягають відповідному сан. контролю- б) окремих заходів, де по ходу їх здійснення також необхідний контроль сан. органів за порядком їх виконання та перевірки результатів. До об`єктів С. і. з області людських контингентів відносяться: а) професійні та інші групи працівників під час їхньої виробничої праці (сан. нагляд в галузі охорони праці) - б) ті ж вибіркові групи, в разі необхідності проводити крім того і додаткові попередні або поточні огляди цих груп робітників в увазі особливої шкідливості виробництва або небезпек останнього для споживачів (періодичні огляди робітників харчового промислу, відбір при прийомі на окремі виробництва та ін.) - в) рухомі маси населення (переселенці, емігранти, біженці, паломники, призовні групи) - г) окремі контингенти населення, що знаходяться в особливих побутових умовах (укладені і т. д.) .- До об`єктів С. н. з області окремих заходів треба зарахувати різні масові видовища та розваги (змагання, спортивні ігри, туризм), інші масові одноразові скупчення населення (з`їзди, зльоти, маніфестації, суботники), а також скупчення населення в зв`язку з торгівлею (ярмарки, базари та ін. ). Нарешті сюди ж повинен бути віднесений і санітарний нагляд, який організовується терміново в розгорнутому масштабі в моменти стихійних лих, коли функції його набувають особливо важливе значення (повені, землетруси та ін.). Попереджувальний С. н. отримав особливий розвиток з моменту розгортання постійних сан. організацій в різних країнах з метою більш глибокого сан. впливу на поліпшення умов і обстановки життя населення. З цією метою попереджувальний С. н. тісно пов`язаний з певним сан. законодавством, що встановлює обов`язок для всіх відповідних господарських, комунальних і відомчих організацій представляти на попередній розгляд і затвердження (або дачу висновку) сан. органів все без винятку проекти будівництва та благоустрою (див. перелік об`єктів, даний вище). Самий порядок проведення попереджувального С. н. розпадається на кілька стадій, а саме: а) вибір і відведення місця під намічені споруди і будівлі, з урахуванням сан. вимог, б) участь у виробленні сан завданні до цього будівництва на основі пропонованих сан. норм і вимог, в) розгляд або участь в розгляді відповідних проектів будівництва і дача висновку або затвердження їх, г) участь у прийманні споруди і будівництва з метою перевірки виконання пропонованих раніше сан. вимог, д) визначення можливості пуску в роботу або заселення (житло) і проведення цього з урахуванням сан. показників. При здійсненні всіх цих форм попереджувального С. н. сан. органи виходять або з встановлюваних законом сан. норм в кожній даній області (норми водоспоживання, норми житлової площі, норми складу харчових продуктів, норми сан.-тех. обладнання тощо) або-за відсутності законом встановлених норм-із загальних гіг. норм., пропонованих гігієною. В СРСР відома частина гіг. вимозі оформлена нині вже в порядку сан. норм, що складають зазвичай важливу частину т н Санітарного кодексу (див. Санітарне законодавство), а також у вигляді «Єдиних стандартних норм», що видаються Комітетом стандартизації при СТО.-Стосовно окремих видів будівництва закон зазвичай встановлює певну практику попереджувального НТД ` ^ Овь1 наприклад санітарні правила Й ^ оп? ЛгтЛ? Опlt; lt; 0 П0СТР0йке житлових будівель »(від 20 / VІI.1929 г см.« Питання охорони здоров`я »від 7 / VІII 1929 р № 29), де дано ряд жи-лово-санітарних норм, якими повинен керуватися С. н. при розгляді об`єктів житлового будівництва-такі «Інструкція сан. органам з прийому знову збудованих і капітально ремонтуються будівель »(від 17 / Х i7vt Ж ` см- «питання охорони здоров`я »від i / Ai 1У ^ 9 м, № 40) - такі« Санітарні правила про заселення робочих жител »(прийняті НКЗдр., НКВД РРФСР і ВЦРПС від 5 / Х ^ 1 ^да` см- т- вРач--сан. законодавства Української РСР », вип. П, стор. 64). Практика і закон зазвичай встановлюють, що випадки розбіжності між сан. органами і господарськими при розгляді питань будівництва та ін надходять на остаточне рішення вищестоящих органів, аж до центральних. Казуїстичні випадки, де потрібно наукове підтвердження або консультація, вирішуються зазвичай відповідними науково-консультативними органами НКЗдр. (Вчені мед. Поради) або в науково-технічних радах відомств, за участю представників НКЗдр. З метою систематичного проведення попереджувального С. н. належить тому органам охорони здоров`я приймати також обов`язкову участь і в розгляді перспективних планів будівництва (планові органи). При проведенні поточного С. н. мають значення наступні моменти: а) широке охоплення цим С. н. всіх підлягають останньому об`єктів, б) систематичність і періодичність виконання цього С. н., в) проведення єдиних сан. і сан.-тех. вимог при С. н. (На основі обов`язкових сан. Постанов або ін. Сан. Законів), г) облік і реєстрація всіх актів С. н. (Запис в книги, письмове пред`явлення вимоги, встановлення термінів виконання), д) контроль за виполненіемтребованіяі е) залучення до відповідальності за невиконання останніх. організація поточного С. н. висуває тому на чергу і тут плановість роботи сан. органів. Слід в конкретних планах своєї роботи для кожної даної території (сан. Ділянка, підприємство, школа та ін.) Намітити списки об`єктів поточного санітарного нагляду і встановити порядок і строки його проведення, виділяючи на перше місце найбільш відповідальні в санітарному відношенні об`єкти (напр. По житловому сектору- гуртожитку, робочі бараки, по харчовому-їдальні, фабрики-кухні, по епідемічному-сан. пропускники і ін.). Далі слід вжити всіх заходів до розробки і своєчасному опублікуванню місцевих обов`язкових сан. постанов, широко розповсюджуються серед населення для його інформації, і відповідний інструктаж населення і відповідальних за сан. стан окремих об`єктів осіб. Слід крім того встановити певні форми записи окремих сан. оглядів в порядку поточного С. н. (Журнал на підприємстві, сан. Книги, особливі бланки та ін.). Ряд місцевих сан. органів по СРСР видає на місцях такі одноразові книжки записів, з коротким введенням в них з питання про сутність С. н. і з зазначенням відповідних статей сан. законодавства. Пред`являються сан. органами вимоги в порядку поточного С. н. не повинні бути безпредметними і носити загальний характер-вони повинні бути конкретними, фіксувати певні, виявлені оглядом недоліки і вказувати методи виправлення і терміни виконання. Крім того вони повинні бути пред`явлені до певним фізичним особам, які і відповідають за невиконання вимоги. Надзвичайно важливо встановлення контролю за цим виполненіем- при його відсутності С. н. перетворюється в непотрібну паперову листування. Крім цього планового поточного С. н. в практиці роботи сан. органів є і позаплановий поточний нагляд, що викликається різними вимогами життя, запитами відомств, скаргами окремих осіб і нарешті проводиться одномоментно і з ініціативи самих сан. органів. Значення цієї форми С. н. також велике, але вона не повинна підміняти планового С. н. Всі види С. н. повинні знаходити своє відображення в звітах сан. органів і втягувати ширші маси населення в справу оздоровлення. Різноманітні форми С. н. вимагають часто дуже значною кваліфікації санітарних органів. Особливо це необхідно мати на увазі по відношенню до попереджувальному С. н., Де розгляд проектів часто дуже складного промислового або комунального будівництва висуває ряд важких сан.-тех. питань. Те саме можна сказати наприклад і до області харчового сан. справи, де ряд питань харчової гігієни ще недостатньо опрацьований в науковому відношенні. Тому в практиці створюються спеціальні види С. н., Відповідно до кваліфікації самих працівників справи. Такі: житлово-комунальний С. н., Харчової С. н., Пром.-сан. нагляд, С. н. на шляхах сполучення, в області охорони дітей (шкільний С. н.). У соотв. інструкціях для сан. лікарів цих спеціальностей зазвичай вказуються і форми відповідного же С. н. (Див. Харчове законодавство, Житлово-санітарний нагляд, Охорона здоров`я дітей і підлітків та ін.). Особливе місце в проведенні С. н. займають т. н. санітарні обстеження. І в практиці попереджувального С. н., А почасти й поточного С. н., Ці обстеження є зазвичай початковим стадією всієї роботи. У попереджувальному С. н. сан. обстеження є основною обов`язковою частиною роботи при виборі місця під будівництво, при плануванні населених пунктів, при визначенні джерел-водопостачання- той же належить проводити і при здійсненні С. н. по відношенню до окремих груп населення (обстеження сан. умов праці, обстеження сан. умов транспорту та ін.). З цілої низки об`єктів є розроблені органами охорони здоров`я особливі програми таких сан. обстежень: така напр. програма по сан. вивчення міст при розробці проектів їх планування (цирк. НКЗдрава РРФСР від 3 / ХП 1927 року, див. «Врач.-сан. законодавство», вип. II, стор. 71), такі програми з вивчення і обстеження джерел водопостачання, сан. обстеженню окремих виробництв і промислів тощо. По відношенню до окремих об`єктів складаються особливі сан. карти обстеження (двору, житла, садиби, торгового підприємства, їдальні, кухні, колодязя, школи та ін.). Користування однорідними сан. картами, анкетами і програмами має велике значення і в цілях подальшої обробки цих матеріалів (статистичні зведення). На основі цих сан. обстежень проводиться не тільки попереджувальний і поточний С. н., але і складаються окремі монографії по сан. станом того чи іншого об`єкта. У практиці С. н. ці роботи мають своє значення як історичний і як відправною матеріал для ряду висновків і зіставлень. У минулому російської сан. практики такі сан. опису мали місце по відношенню до ряду територій і підприємств старої Росії. Такі медико-топографічні описи окремих губерній і міст (роботи 1860-70 рр.) - Земські сан.-статистичні обстеження (напр. Роботи по сан. Станом фабрик і заводів Моск. Губ., Проведені за участю проф. Ерісмана, Погожева, Дементьева та ін. в 1880-х рр.) - далі сан. обстеження міст середньої і нижньої Волги і деяких населених пунктів Уралу (роботи проф. Хло-Піна в 1900-х рр.) і т. д. Такі ж численні сан. обстеження, пророблені після революції, -Промислові підприємства Москви (Мосздравотдел), обстеження сільських осель України (Марзєєв) і ін. С. н. всіх зазначених видів проводиться перш за все санітарними органами, т. е. сан. лікарями і сан. інспекцією. Найбільш кваліфіковані види С. н. (Особливо попереджувальний С. н.) Повинні здійснюватися виключно лікарями. Для інших видів С. н., Зокрема для поточного С. н., До цієї роботи можуть і повинні бути прівлекаеми особи та іншого персоналу. Це-1) помічники сан. лікарів і громадські сан. інспектора- 2) лікарі здравпунктов- 3) органи міліції. Форми участі цього персоналу в С. н. встановлюються особливими інструкціями. Найпростіші види С. н., Особливо проведені в порядку сан. мінімуму, звичайно можуть бути доручені не з медом. персоналу за умови його попереднього інструктажу. До таких найпростішим видам С. н. (Поточного С. н. За змістом квартир, дворів, вулиць, майстерень) залучаються так. обр. коменданти будівель, завгоспи установ і інший адміністративний персонал, відповідальний в цих областях. Нарешті крім усього цього також повинні бути використані і громадські сили і відповідна сан. самодіяльність-осередки охорони здоров`я, сан. комісії, домуполномоченние, організації РОКК. Порядок проведення С. н. цими органами повинен інструктуватися сан. лікарями, з і обсяг цієї роботи всього ближче зливається відповідними вимогами про проведення сан. мінімуму (див. Санітарний мінімум). Особливою формою С. н. є також сан.-тех. нагляд і ветеринарно-сан. нагляд. Під санітарно-технічним наглядом розуміють контроль переважно технічного характеру за діяльністю і експлоата-цією сан.-тех. споруд (водопровід, каналізація, очисні споруди та ін.). PC цій же формі нагляду відноситься і нагляд такого ж роду за будівництвом і експлоата-цією жител, зокрема сан.-тех. нагляд за роботою сан.-тех. приладів у помешканнях (опалення, вентиляція, освітлення та ін.). Сан.-тех. нагляд свої вимоги базує як на прийнятих сан. нормах, так і на технічних вимогах і здійснення їх проводить вже через відповідний кваліфікований сан.-тех. персонал (інженери, техніки). Вимоги сан.-тех. нагляду зазвичай викладаються в необхідних технічних інструкціях і правилах, а по відношенню до будівництва-в Будівельному статуті. Діяльність сан.-тех. нагляду в необхідних випадках повинна йти злагоджено з діяльністю С. н. органів здравоохраненія.- Вітер і нар н о-з а н і т а р -ний нагляд здійснюється ветеринарним персоналом і йде головним чином по лінії огляду м`ясних продуктів і живої худоби (див. М`ясо). Правильне і можливо повне проведення С. н. всіх видів природно може бути реалізовано при наявності не тільки достатнього та кваліфікованого кадру і відповідного законодавства, а й певних соц.-економічних умов і самої організації господарського ладу даної країни. Завдання і форми С. н. дуже часто вступають в різке конфлікт з вузькими інтересами як окремих осіб, так і окремих класів, незацікавлених в проведенні вимог С. н. або їм ворожих. Капіталістичні форми господарства і приватна власність на засоби виробництва (підприємства, споруди) є тому перешкодою до проведення найбільш суттєвих вимог С. нагляду. С. н. в буржуазних країнах залишається внаслідок цього переважно лише в рамках поточного С. нагляду, проведеного в окремих випадках дуже ретельно і правильно, але не вирішує основних завдань сан. оздоровлення, до-рої тісно пов`язане з попереджувальним С. н. Останній же в умовах капіталістичних країн виконуватися повністю не може. Тому в ряді західноєвропейських країн і спостерігається досі недостатність і неповноцінність різних видів С. н., Особливо в областях промислового і житлового С. н. Разом з тим ясно, що в радянських умовах постановка С. н. може бути здійснена найбільш раціонально і це накладає на органи охорони здоров`я в СРСР особливо відповідальні завдання в цьому напрямку. Ця відповідальність крім того в силу тих же особливостей з- радянського ладу падає також і на всі господарські та інші органи і на широку громадськість. А. Сисіі. Промислово-еанітарний нагляд, сукупність заходів, що проводяться правомочними і спеціально підготовленими компетентними сан. органами і мають на меті охорону праці та здоров`я осіб, які працюють на дром. підприємствах, і здоров`я навколишнього підприємство населення. Заходи по пром.-сан. нагляду охоплюють такі сторони: а) попереджувальний нагляд за пром. строітельством- б) періодичне обстеження пром. підприємств з метою контролю за виконанням законодавчих норм. Т. к. Тут об`єктом пром.-сан. нагляду є переважно будівлю підприємства або, взагалі кажучи, місце виробництва і т. к. робота тут проводиться спільно лікарями (сан. інспекторами) і інженерами (технічними інспекторами), то заходи, пов`язані з цими сторонами справи, зазвичай об`єднують під назвою сан .- технічного нагляду за пром. підприємствами. Всі інші заходи, що входять в зміст пром.-сан. нагляду, що охоплюють гл. чином особистість і здоров`я самого працюючого та навколишнього населення і проводяться б. ч. самостійно сан. лікарями різних найменувань, зазвичай об`єднують під назвою власне пром.-сан. нагляду. Тільки в СРСР, де пром.-сан. законодавство цілком і повністю охороняє інтереси працюючого на підприємствах і навколишнього населення, обсяг і зміст попереджувального промислово-санітарного нагляду є найбільш повним і витриманим з класової точки зору. Зміст попереджувального пром.-сан. нагляду ми висловлюємо гл. образ, по «Наказу санітарної інспекції НКТ СРСР» і по відповідним сан. правилам НКЗдр., де ці функції окреслені в нижченаведених формулюваннях: 1) участь в огляді місцевості і дача висновків про відведення ділянок під пром. будівництво, а також і встановлення розривів між пром. підприємством і житловими районами населених місць з точки зору здоров`я навколишнього населення-2) участь в розгляді проектів новозведених, перебудовуються або капітально ремонтуються будівель і споруд промислового характеру, а так само і проектів різних сан.-технічних установок на підприємствах (вентиляційні установки, споруди по очищенні стічних вод і т. п.) і в разі необхідності внесення в них відповідних ^ чих змін і доповнень з точки зору охорони праці зайнятих робітників і здоров`я навколишнього населення-3) аблюденіе за тим, щоб споруди, перебудови або капітальні ремонти, а також здійснення різних сан.-технічних установок проводилися за проектами, які мають санкцію органів охорони праці та сан. надзора- 4) участь в комісіях з огляду пром. споруд перед пуском їх в хід, з метою з`ясування відповідності цих споруд затвердженими проектами та чинними законодавчими нормам- 5) спостереження за тим, щоб жодне підприємство не відкривалося, не було пущено в хід або переведено в інше приміщення без санкції органів інспекції праці в установленому порядку отримання 6) відвідування підприємств, передбачуваних до відкриття, і дача заключе-! ний про відповідність їх встановленим сан. нор • 22 мам. (Подробиці про нормах і вимогах радянського законодавства до території пром. Підприємств, її планування і до розташованих на цій території виробничих будівель-см. Промислова санітарія.) У більшості капіталістичних країн сан.-тех. нагляд за пром. підприємствами здійснюється особливими особами, т. н. сан. інспекторами праці, к-які разом з технічними інспекторами праці становлять інспекцію праці (див. Праця). Санітарні інспектори призначаються з лікарів, які спеціалізувалися в області гігієни праці взагалі і промислової санітарії зокрема, і користуються в різних країнах різними правами в межах окреслених вище функцій. Сан. інспекція як спеціальна організація зі специфічною компетенцією організована була вперше в Англії (1898 р) і з того часу поступово організована в ряді європейських країн, а саме в Австрії, Англії, Бельгії, Болгарії, Угорщини, Німеччини (Баварія, Баден, Вюртемберг, Пруссія і Саксонія), Італії, Литві, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, СРСР, Фінляндії та Швеції, і позаєвропейських-в Австралії, Бразилії, Канаді, Мексиці, Перу, США (Іллінойс, Огайо, Орегон, Нью Иорк і Пенсільванія), Південній Африці і Японії. У всіх же інших країнах окреслені функції сан.-Технічного або пром.-сан. нагляду здійснюються загальними сан. органами. В СРСР функції пром.-сан. нагляду розділені між органами ВЦСПС, до яких перейшли функції НКТруда, і НКЗдр. Сан. інспекція згідно з останнім з постановою РНК СРСР від 4 / VІI 1932 року «здійснює нагляд за виконанням всіх постанов, що стосуються умов праці працівників, зайнятих на виробництві, у всьому, що пов`язано з виробничим процесом, а органи охорони здоров`я (пром.-сан. лікарі, лікарі здоровпунктів, сан. лікарі) здійснюють нагляд за загальним сан. станом на території підприємства і всіх побутових установ, що знаходяться на підприємстві, зокрема за виконанням всіх правил сан. змісту підприємств в частині, що стосується охорони здоров`я навколишнього населення ». [Згідно з постановою РНК СРСР і ВЦРПС від 23 / VІ 1933 р Інспекція праці (правова, технічна та санітарна) перейшла у відання ВЦРПС, але надалі до видання особливих постанов керується в своїй роботі положеннями і інструкціями, виданими НКТ СРСР і союзних республік.] при обстеженні підприємств сан. інспектор, а також промислово-сан. лікар і лікар здоровпункту має право вимагати від адміністрації підприємств, установ і господарств необхідні пояснення та довідки і пред`явлення відповідних документів, книг і відомостей, а також роз`яснень про деталі виробничих процесів, назвах і складі вживаних при цьому предметів і речовин, хоча б це і становило секрет виробництва. Сан. інспектор має право вимагати надання сприяння при виконанні його обов`язків з боку осіб адміністративного персонала.- Сан. інспектор відвідує підприємства як одноосібно, так і спільно з технічним інспектором, в залежності від тих завдань, к-які ставить перед собою обстеження. При одноосібних обстеженнях підприємства (установи, господарства) сан. інспектор складає ревізійної ний акт встановленої форми, в якому зазначаються виявлені сан. дефекти і заносяться вимоги про їх усунення з зазначенням термінів для виконання цих вимог. При спільних з технічним інспектором відвідини ревізійний акт складається спільно, причому сан. інспектор зазначає в ньому виявлені дефекти і вимоги, що пред`являються за своєю спеціальністю. Вимоги, пов`язані зі значними витратами для окремих державних госпорганів, сан. інспектор пред`являє по можливості після попереднього узгодження з адміністрацією обсягу передбачуваних заходів, порядку і терміну їх здійснення, для чого йому надається право скликати наради в складі представників адміністрації та завкому даного підприємства та інших зацікавлених і обізнаних осіб. При визначенні обсягу вимозі і термінів їх здійснення сан. інспектор повинен виходити з можливості їх здійснення окремими підприємствами як з економічної, так і з технічної сторони-при цьому вимоги повинні бути розподілені на черзі, згідно зі ступенем важливості окремих заходів. У разі виявлення сан. інспектором або пром.-сан. лікарем будь-яких порушень законодавчих норм або невиконання законних його вимог сан. інспектор має право притягати винних до судової відповідальності, а також піддавати винних осіб штрафу в адміністративному порядку. м. Рафес. Літ .: Каплун С, 1-е міжнародна нарада з санітарно-промислового нагляду, Гиг. праці, 1927, №2- він же, 10 років Санітарної охорони праці, ibid., №10- він же, Санітарна інспекція праці, Питання праці, 1928- Лященко І., Організаційні принципи ув`язки в роботі санітарних лікарів НКЗдрава і санітарних інспекторів НКТруда , Тр. XI Всесоюзну. з`їзду Бакта., епідеміолого. і сан. лікарів, т. II, стор. 67- 69, М.-Л., 1929 Марзєєв А., Наказ Санітарної інспекції, прилож. до Известиям НКТ СРСР, 1926, № 2, -О санітарно-гігієнічної роботі на промппедпріятіях, Гиг. і сан., 1933, № 1 Martin E., Medecin d`usine, Hyg. de travail, Geneve, v. II, 1932 Ranneletti A., Inspection medicale du travail, ibid.- SommerfeldT., Der Gewerbearzt, Jena, 19 05 (літ.) - Teleky L., Bericht fiber die 1 internationale Tagung der Gewerbearzte in Dus-seldorf den 15. u. 16. September 1926 Berlin, 1927. Див. Також літ. до ст. Санітарна організація.


Поділися в соц. мережах:
По темі: