Санітарна обробка

Відео: САНІТАРНА ОБРОБКА І ОЧИЩЕННЯ кулера

САНІТАРНА ОБРОБКА, термін, приМене в сан.-протиепідемічної практиці для позначення процесів дезінфекційної обробки з профілактичною метою че ^ ловеческих контингентів, а іноді і тих чи інших об`єктів навколишнього людини обстановки, щодо яких брало може виникнути підозра в їх зараженості. У застосуванні до живої людини за старих часів частіше вживали термін «особиста дезінфекція», к-рий і повинен вважатися синонімом З * о. Однак сучасні наукові дані показують, що головною формою носіння заразного початку живою людиною є збереження його всередині людського організму, перенесення же інфекції поверхнею тіла, на волоссі, плаття та ін. Відноситься до найбільших редкостям, та й то лише в застосуванні it найбільш стійким збудників. Звідси природно, що дезінфекція у власному розумінні цього слова поверхні тіла, сукні та ін. Особи, підозрюваного в поширенні інфекції, не досягає мети знешкодження джерела інфекції, т. К. Останній знаходиться всередині зараженого організму і отже залишається недоступним для будь-якого впливу дезінфекційних процедур. Органом людського тіла, який грає істотну роль в справі передачі інфекцій, є руки, які в силу своєї здатності постійно приходити в зіткнення з різноманітними об`єктами забезпечують найчастіше таку швидкість перенесення заразних збудників "на сприятливу для них середовище, при якій останні цілком зберігають свою життєздатність. Усунення цієї негативної ролі рук досягається легко за допомогою часто і ретельно проведеного миття їх, що представляє одну з найпростіших форм Со. Залишається однак група інфекцій, при яких С. о. не тільки зберігає всі свої права, але є дуже могутнім засобом їх-профілактики. Такими інфекціями є т. Н. «Паразитарні тифи» (висипний і поворотний тиф), к-які переносяться вошью, - паразитує на тілі людини або правильніше на внутрішній стороні сукні (білизни), зверненої до поверхні його тіла. Піддаючи Со. людей, що носять на собі воші, або іншими словами виробляючи щодо їх дезінсекцію (Див.), Ми повідомляємо даному контингенту виняткову стійкість проти поширення в його середовищі вищеназваних інфекцій: у відсутності природного переносника заразного початку навіть наявність занесених з боку випадків паразитарних тифів не може супроводжуватися поширенням інфекції. Подібного роду З о. піддаються б-ні вищеназваними інфекціями, а також всі здорові особи, так чи інакше з ними спілкувалися або просто перебували з ними в певної міри територіальній близькості. Але крім того З о. застосовується і з чисто профілактичною метою до всяких людським контінген-там при наявності в їх середовищі вошивості або тільки загрози такої, навіть при відсутності будь-яких захворювань. Хворі на висипний і поворотним тифом піддаються С. о. при їх госпіталізації, для чого інфекційні б-ці або відділення обладнуються спеціальними пропускнікамі- навколишні хворих особи проходять З о. при відповідних дезінфекційних установах, санпропускниках, лазнях пропускного типу і т. п нарешті С о. з профілактичною метою здійснюється щодо мас організованого населення (робітники промислових підприємств, новобудов, радгоспів і т. п., колгоспники, мешканці гуртожитків, робочих бараків, вихованці дитячих установ закритого типу, школярі, особи, які тримаються в місцях позбавлення волі, і т. п.)г а також щодо рухомих контингентів (ешелони, переселенці, сезонники та ін.)- при численності нек-яких з цих груп і як наслідок технічної неможливості обслужити їх мережею згаданих вище установ для цієї мети служать санітарно-пропускні (див. Санітарно-пропускний пункт} або ізоляційно-пропускні пункти (Див.). Кожна установа, яка провадить З о. хворих або здорових людей, т. е. що ставить собі за мету звільнення їх від вошей, має складатися з лазні пропускного типу, де проходять Со. піддають обмивання своє тіло, і відповідних дезінсекційних установок ,. де одночасно обробляються їх носив ^ ве плаття і білизну. Баня пропускного типу повинна бути душовою, що найкраще забезпечує цілі Co.- при лазні повинна бути організована стрижка (гоління) волосся (див. Перукарні) моющіхся.-Зазвичай С. о. супроводжується також лікарсько-сан. оглядом проходять її осіб з усіма наслідками, що випливають з обстановки даного випадку заходами (виділення і ізоляція заразних хворих, взяття матеріалу для дослідження від підозрілих, обсервація і лікарський нагляд, запобіжні щеплення і т. п.). Що стосується діючої при С о. дез-установки, то необхідно мати на увазі, що основним її призначенням є обезвші-вливання, а тому слід вибирати таку систему, яка забезпечує максимальну швидкість і надійність дезінсекційних ефекту при мінімальній псування речей. Цій вимозі найбільшою мірою відповідають сухожарові установки, особливо з рухомим гарячим повітрям. теоретично могли б цього задовольнити та деякі газові способи, однак більшість останніх з усіма підготовчими і подальшими процесами лише важко вкладається в ті короткі терміни експозиції, які допустимі для дезінсекції речей в процесі З о. Лише при бажанні одночасно з дезинсекцією забезпечити можливість і дезінфекційної обробки доводиться вдаватися до універсальних (вакуумпароформаліновим) котельних установок, що в більшості випадків для цілей С. о. є зайвим. Со. представляє також один із заходів, передбачених законом про охорону кордонів Союзу РСР. При правильній організації З о. на весь процес потрібно від 1 до 1,5 години часу, вважаючи, що в цей термін повинні вкластися сортування речей, завантаження їх в камеру, по- рительного обігрів і в разі потреби просушка, власне дезінсекційних експозиція, охолодження (провітрювання), вивантаження, розбирання і видача, включаючи також процеси роздягання і одягання. Власне дезінсекція повинна займати не більше 15-20 хв. Пропускний характер душовою лазні дозволяє значно раціоналізувати рух самих миються, що відбувається лише в одному напрямку. При організованому русі • оброблюваних може бути досягнута економія у витрачанні води, палива та ін. Потрібне для С. о. одну людину кількість води може при цьому визначитися в 15-30 л, кількість мила-в 25-50 м При С. о. військових частин і вихованців закритих установ весь процес може бути прискорений за рахунок видачі замість зданого в дезінсекцію білизни і обмундирування чистих речей.-Обов`язковість Со. для певних груп населення, а також порядок її здійснення регулюються відповідними законами, що видаються в окремих союзних республіках {наприклад постанова РНК РРФСР від 11 / Ш 1932 року «Про санітарне обслуговування переселенців і робочих, що переїжджають на роботу в інші місцевості»), інструкціями народних комісаріатів охорони здоров`я союзних республік і обов`язковими постановами, що видаються органами влади на місцях. Що стосується Со. житла, що містяться в ньому предметів і всього домашнього майна, то така проводиться зазвичай з метою знищення домашніх паразитів, гл. обр. клопів, але нерідко приєднується також до С. о. що живуть в приміщенні людей з метою більш досконалої ліквідації вошивості. Вельми доречною видається З о. всього домашнього майна у випадках переселення людей в нові житла, коли для попередження зараження останніх клопами і ін. житловими паразитами все майно переселяються піддається попередньо дезінсекційних обробці. Для цієї мети найбільш підходящим типом камер є газові дезінсекційних камери (ціанові, хлорпікріновие і т. П.). Найбільша повнота З о. досягається тоді, коли весь процес супроводжується також пранням білизни, для чого відповідні установи обладнуються також механічними пральнями установками. Літ .: Аше Б., Пральні та дезінфекційні пристрої лрі них, Л., 19 30- Громашевський Л., • Інформація про пристрій стаціонарних дезінсекційних газових камер, Журн. епідем. і мікроб., 1932, № 1-2-Леонард В., Санітарна обробка (банно-прального-дезінфекційний справа), М., 1932 Полл ер Л., Посібник по дезінфекції та банно-прального справі, Смоленськ, 1932 Правила по санітарній охороні кордонів Союзу РСР, Офіц. изд. НКЗдр. РРФСР, М.- Л., 1932 Серк Л., Санітарно-технічні пристрої в промислових підприємствах, М., 19 30- Довідник по боротьбі з висипний тиф, під ред. Л. Громашевського, І. Добрейцера і І. Миколаєва, М.-Л., 1933 Чистяков К. іКерчі-кер І., Лазні, пральні та дезінсектор в колгоспах, М.-Л., 1931.Л. Громашевський.
Поділися в соц. мережах:
По темі: