Санітарна розвідка

Відео: Лісоруби "забили" на указ міністра Семерака // Розвідка з Жаном Новосельцевим

САНІТАРНА РОЗВІДКА, сукупність заходів військово-сан. служби РККА ио з`ясуванню умов, в гаяющіх на сан. стан військ: і на організацію роботи самої сан. служби. Відповідно цілям розрізняють сан.-епідеміологічну і сан.-тактич. розвідку. Об`єктом сан.-епідеміо міо логічної розвідки є сан. властивості місцевості, в якій діють війська, і стан населення, з до-рим останні стикаються. У чис 699САНІТАРНА СОБАКА60Ф ле відомостей ,, що визначають сан. властивості местт ності, крім загальних даних про клімат, грунті, рельєфі, атмосферних опадах і т. п., для С. р. особливий інтерес представляє характеристика водойм даного району (особливо з огляду на насичення військами найважливіших ділянок в умовах сучасної війни), в окремих випадках-фауна (напр. наявність малярій- ного комара). Що стосується населення і населений * них пунктів, то для Пор. найбільш важливі дані про захворюваність, особливо інфекційної, і про можливі шляхи її поширення, предт складових безпосередню небезпеку для військ (житло, водопостачання і водопользоват ня, прибирання нечистот) .- З а н.-т актическое розвідка спрямована на з`ясування умов організації сан. евакуації (етапного, ешело-, лося лікування) і розгортання сан. установ (наявність придатних приміщень, місцеві засоби для забезпечення необхідним иму-, суспільством і інвентарем, установки для санітарної обробки, кошти місцевого транспорту і, т. д.), а також на з`ясування стану і пропускної здатності шляхів сполучення (грунтових, залізничних, водних ). Відправні дані для С. р. містяться в, військово-сан. описах., районів, зокрема можливих театрів воєнних дій-ці описи складаються завчасно від-: ствующими сан. начальниками. Однак дані, запозичених ^ з таких описів, що не марнотрат гут бути визнані практично достатніми через зміни, що відбуваються в стані районів (в умовах СРСР-розмах промислового і комунального будівництва, підвищення добробуту і культурного рівня населення, прокладка нових доріг і т. П. ). Наявність описів ні в якій мірі не послаблює значення С. р., К-раю повинна забезпечити безперервне і своєчасне отримання військово-сан. службою достовірних сведеній.-Нек-риє завдання С. р. можуть вирішуватися військовою розвідкою, коли висилається розвідувальному органу (загону, роз`їзду) доручається поряд з іншими завданнями з`ясувати ті чи інші конкретні дані, важливі для сан. забезпечення (напр. наявність б-них серед населення, кількість колодязів, наявність прихованих підступів для виносу і вивозу постраждалих в бою). Більш дійсної заходом є включення до складу передових частин, а також виїзд з квартир`єрами військової частини (з`єднання). осіб мед. складу (лікаря, лікарського помічника, сан. інструктора-залежно від завдань сан. розвідки) для особистого обстеження місцевості і населення і отримання відомостей від місцевих органів цивільного управління або охорони здоров`я. Маючи на увазі забезпечення більших військових з`єднань, охоплюючи більш значну територію, поглиблюючи одержувані попередні відомості, Ср. застосовує всі сучасні методи вивчення факторів сан. стану, вдаючись у разі необхідності до лабораторних (хімічними, бактеріологічними) дослідженням, до збору Фау-ністіческіх матеріалу, до аналізу статистичних даних та ін. Результати сан. розвідки, належним чином оформлені (звітні картки, зведення, діаграми), використовуються органами військово-санітарної служби для висновків про сан. оцінці обстановки, що подаються командуванню в якості одного з елементів, які впливають на дію войск- з іншого боку, вони кладут-? ся в основу при розробці плану забезпечення військ в сан.-профілактичному і сан.-евакуаційному отношеніях.-В дореволюційній російській армії З р. не носила систематичного характеру, і ведення її знаходилося в повній залежності від суб`єктивних якостей сан. начальників. Навпаки, в РККА сан. розвідка є однією з вельми істотних галузей роботи військово-сан. служби і в якості такої регламентується відповідними статутами і настановами. Літ .: Військово-санітарний довідник РККА, ч. 1-2 ,. М., 1932 Леонардо Б., Військово-санітарна рае-gt; кою, М.-Л., 19 31-Повчання по санітарній розвідці в РККА, М., 1931 Польовий статут РККА, sect- 91, М., 1929 Т і м о х е е в с ь к и й П., Санітарна тактика, вип. 1, М., 1931 Spire С. et Lombard у P., Precis d`organisation et de fonctionnement du Servіce de santfe en temps de guerre, P., 1925. Я. Крічеьскій.
Поділися в соц. мережах:
По темі: